تحلیل تکنیکال غدیس در تایم روزانه را مشاهده می نمائید،معمولا قیمت پس از ریزش و یا سعود تشکیل واگرایی می دهد واگرایی ها می توانند نشانه های از بازگشت قیمت باشند شماسایی واگرایی ها یکی از مباحث مهم و کاربردی در آموزش بورس و آموزش تحلیل تکنیکال می باشد که معامله گران می بایست به ان توجه ویژه داشته باشند .

واگرایی های از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند.

حال به تحلیل تکنیکال عدیس می پردازیم سهم پس از افت ۲۳۷ روزه خود هم اکنون پس از واکنش به فیبوی ریتریسمنت ۱۲۷درصد کف کانال خود و با واگرایی مثبتی که با اسیلاتور ها ایجاد کرده بود در داخل کانال کوتاه مدتی محصور شده بود که پس از شکست سقف کانال در نزدیکی مقاومت ۳۳۳۸برگشت زده و به نظر می رسد درحال پولبک به سقف کانال شکسته شده می باشد.

به نظر قیمت در حال پول بک می باشد

در ادامه تحلیل تکنیکال غدیس محدوده قیمتی باکس آبی ۲۹۴تا۳۰۱محدوده اتمام پولبک بوده و مقاومت ۴۰۰ را در پیش رو خواهد داشت ،ذر صورت ورود حد ضرر بسته شدن پایانی قیمت زیر ۲۷۲۸می باشد قیمت مشکوک به تشکیل الگوی سایفر بوده حمایت سهم ۲۶۲۴و اهداف سهم به ترتیب ۴۰۰۰ و۵۱۴۰و ۶۰۵۰می باشد.

تحلیل : تیم تحلیل آرتا سرمایه