تحلیل تکنیکال غگلپا در تایم روزانه را مشاهده می نمائید،قیمت پس از نزول ۲۴۳ روزه و بعد از واکنش به فیبوی ۱۲۷%ریتریسمنت از AتاBدقیقا در قیمت  ۸۷۰تومان و بعد از چند روز کف سازی در همان محدوده در قیمت ۹۶۱۸ریال سهم پس از تقسیم سود ۸۸ درصدی باز شده .

قیمت در محدوده ۹۶۱۸ بازگشایی شده است.

در ادامه تحلیل تکنیکال غگلپاسقف کانال کوتاه مدت خود را که تریگر ورود به سهم یعنی شکستن ترند لاین نزولی سهم هم هست به راحتی شکسته واز مقاومت ۱۰۱۲۶ عبورکرده است،

قیمت سقف کانال کوتاه مدت خود را شکسته است.

در بالا تحلیل تکنیکال غگلپا بر اساس روش بیل ویلیامز انجام شده است و همانطور که ملاحظه میکنید سه میانگین متحرک همدیگر را به طرف بالا کراس کرده اند که در این روش آلارم شروع ترند صعودی قوی می باشد که همزمان سه هیستوگرام سبز در اسیلاتور AO تشکیل شده و به عبارتی نشانه های صعود فراهم شده است.

در روش بیل ویلیامز به نظر سیگنال صعود صادر شده است.

در ادامه تحلیل تکنیکال غگلپا این نماد مشکوک به الگوی ۳Drive و الگوی شارک کی باشد که مطابقت با هدف الگوی شارک محدوده باکس آبی رنگ یعنی منطقه تبدیل قطب که قبلا نقش حمایتی را ایفا می کرده و اکنون مقاومت سهم است محدوده حمایتی سهم در چارت مشخص است ،هدف سهم در صورت عبور از محدوده مقاومتی باکس آبی رنگ محدوده ۱۵۰۰۰ می باشد توجه به این نکته که شرکت از لحاظ بنیادی در وضعیت بسیار خوبی بوده و احتمال افزایش سرمایه وجود دارد.

تحلیل : تیم تحلیل آرتا سرمایه