در بالا تحلیل تکنیکال قصفها در تایم روزانه را مشاهده می نمایید شرکت قند اصفهان با نماد قصفها یکی از شرکت های تولید کننده شکر از چغندر می باشد دانستن فعالیت شرکت مورد بررسی می تواند در تصمیم گیری های تحلیل گران بسیار تاثیر گذار باشد بنابراین ما همواره در مجموعه آرتا سرمایه و در آموزش بورس و آموزش تحلیل تکنیکال و بخصوص آموزش تحلیل بنیادی به این موضوع تاکید داشته ایم .

همواره پیش از تحلیل درخصوص تولیدات شرکت مورد تحلیل تحقیق کنید.

حال به تحلیل تکنیکال قصفها  می پردازیم همانطور که مشخص است قیمت مدت ها در یک روند اصلاحی قرار داشته است و این روند اصلاحی فرسایشی در حدود ۸ ماه به طول انجامیده است به عبارت دیگر می توان گفت این شرکت در یک سال گذشته رشد چندان نداشته و بیشتر در اصلاح بر سر می برده است .

این شرکت در یکسال گذشته در اصلاح بوده است.

همانطور که در تحلیل تکنیکال  قصفها نمایش داده شده است ابر موج اصلاحی y تکمیل شده است و پس از آن روند صعودی در این نماد معاملاتی شکل گرفته است با شکست خط روند نزولی بلند مدت روند صعودی تایید شده است و قیمت تا مقاومت اول خود که به عبارتی مقاومت روانی آن هم محسوب میشود یعنی محدوده ۱۰۰۰ تومان رشد داشته است.

خط روند نزولی بلند مدت شکسته شده و روند صعودی تثبیت شده است.

در اسیلاتور AO هم شاهد تشکیل هیستوگرام های قدرتمند در مسیر روند صعودی هستیم به نظر می رسد چنانچه این محدوده مقاومتی که در روز جاری هم قیمت در آن واکنش منفی داشته شکسته شود احتمال صعود قیمت در وحله اول تا محدوده ۱۱۳۰۰ تومان بسیار زیاد است.

تحلیل : تیم تحلیل آرتا سرمایه