تحلیل تکنیکال قشکر ( شکر شاهرود ) را در بالا مشاهده می نمایید پیش از آنکه به تحلیل تکنیکال قشکر بپردازیم چند نکته را در خصوص این تحلیل متذکر می شویم این تحلیل ترکیبی از امواج الیوت ، چنگال اندوز و تحلیل کلاسیک می باشد که هر یه مبحث درخصوص آموزش بورس و آموزش تحلیل تکنیکال بسیار با اهمیت می باشند .

تحلیل تکنیکال قشکر ترکیبی از امواج الیوت ، چنگال اندوز و تحلیل کلاسیک می باشد.

در شکل فوق نمودار شرکت قند شاهرود با نماد قشکر را مشاهده می نمایید پس از ریزش نسبتا شدیدی که این سهم در ۱۵۰ روز گذشته داشته است همکنون در یک محدوده بسیار مهم حمایت قرار دارد این حمایت دقیقا خط میانه چنگال اندرو می باشد که بسیار با اهمیت است و همچنین حمایت کف کانال رسم شده .

قیمت در محدوه حمایتی با اهمیتی قرار دارد .

اگر شمارش امواج را هم انجام دهیم واضح است که به نظر ابر موج X هم در حال تکمیل است و ۵ موج نزولی C در آن تکمیل شده است و نقطه تکمیل آن دقیقا محدوده حمایتی اشاره شده در بالا می باشد حال به نظر می رسد می بایست منتظر صعود ابر موج Y بود که با توجه به شرایطی که در اسیلاتور استوکاستیک شاهده هستیم این مهم بسیار محتمل است شکست این محدوده حمایت به منزله نقض این تحلیل می باشد بنابراین حمایت این سهم محدوده ۱۵۰ تومان و مقاومت های آن محدوده ۲۱۰ و ۲۵۰ تومان می باشد.

تحلیل : تیم تحلیل آرتا سرمایه