تحلیل تکنیکال کاذر در تایم هفتگی را مشاهده می نمائید،در خصوص تحلیل تکنیکال چند نکته قابل ذکر است ۱- این تحلیل در تایم هفتگی صورت گرفته است بنابراین دیدگاه تحلیلگر بلند مدت می باشد ۲- در این تحلیل به بررسی الگوهای کلاسیک که یک از مهمترین الگوها در تحلیل تکنیکال و مباحث مربوط به آموزش بورس می باشد پرداخته شده است .

الگوهای کلاسیک از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند .

همانطوری که در تحلیل تکنیکال کاذر مشخص است سهم در سقف الگوی دوقلوی سقف را زده و ریزشی به اندازه بیس استارت الگو یعنی قیمت ۱۰۰تومان داشته است  از طرفی به نظر می رسد قیمت در یک الگوی مثلث قرارگرفته که با حمایت ۹۹۶ واکنش داده و پس از یک الگوی کندلی پوشای صعودی که بدنه دوجی بطور کامل با یک مارابوزو بطور کامل پوشش داده می شود مورد حمایت قرار گرفت و برگشت داشته است

قیمت همکتون در یک الگوی مثلث قرار دارد .

تریگر ورود به سهم پس از شکست ترند لاین رسم شده بر روی اسیلاتور  می باشد مقاومت مهم سهم ۱۳۶۷ است و مقاومت های بعدی به ترتیب ۱۴۹۲ و ۱۸۹۱ می باشد.