در تحلیل نمودار کبافق نکته ایی بسیار مهم در زمینه آموزش بورس و آموزش تحلیل تکنیکال وجود دارد که در تحلیل بازار های جهانی و ارزهای دیجیتال هم اهمیت بسیار زیادی دارد حال به آن می پردازیم معمولا زمانی که قیمت در کانال قرار می گیرد همواره تمایل دارد که در کانال حرکت نماید و یا شکست سقف و یا کف کانال ممکن است تغییر کانال داده و در کانال جدید حرکت نماید با این دو نکته در خصوص کانال به بررسی نمودار نماد معاملاتی کبافق در تایم روزانه می پردازیم

قیمت حمایت ۱۶۰۰ تومان را از دست داده است

همانطور که در نمودار نمایش داده شده است قیمت همکنون در محدوده کف کانال صعودی قرار دارد که یه نظر می رس همکنون در حال شکست کف کانال و از دست دادن این حمایت بسیار مهم می باشد در اسیلاتور AO هم شاهد قدرت گرفتن می باشد و به عبارت دیگر قدرت ریزش در حال افزایش می باشد که همین عامل سبب از دست دان محدوده حمایتی ۱۶۰۰ تومان شده است 

قیمت در حال شکست کانال قیمتی در محدوده ۱۵۲۰ تومان می باشد 

چنانچه قیمت کف کانال را بشکند احتمال ریزش قیمت تا محدوده حمایت ۱۳۳۰ تومان بسیار زیاد است و به نظر با توجه به اهمیت بسیار بالای این محدوده حمایت احتماال بازگست قیمت بسیار زیاد اسن