تحلیل تکنیکال خساپا در تایم هفتگی را مشاهده می نمائید،از آنجایی که این تحلیل در تایم هفتگی صورت پذیرفته است دید تحلیل بلند مدت می باشد از سوی دیگر همواره کانال قیمتی از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل تکنیکال و بورس برخوردار است بنابراین در این تحلیل با کانالیزه کردن قیمت به بررسی آن می پردازیم.

در این تحلیل قیمت کانالیزه شده است .

حال به بررسی تحلیل تکنیکال خساپا می پردازیم همانطور که در نمودار مشخص است قیمت درون یک کانال صعودی در حال حرکت است زمانیکه از کانال ریتریسمنت استفاده کنیم تعداد برخوردها به سطح ۵۰%کانال که حمایت داینامیک هم محسوب می شود نشان از واکنش قیمت به این سطح می باشد

قیمت به سطج ۵۰ درصد کانال واکنش نشان داده است

در ادامه تحلیل تکنیکال خساپا مشاهده می نمایید که در نهایت   از آخرین سوئینگ یا موج جنبشی خود به این سطح داینامیک که تلاقی با سطح حمایت استاتیک در قیمت ۷۰۸ برگشت دارد و احتمال اتمام اصلاح رابیشتر میکند همچنین اگر فیبوی ریتریسمنت آخرین موج جنبشی را بدست بیاوریم بر روی سطح ۶۱٫۸% قرار دارد اسیلاتور شاخص نسبی قدرت سیگنال خرید را در تایم هفتگی صادر نموده ،اولین مقاومت پیش رو ۹۳۱ خواهد بود ضمن اینکه مقاومت فیبوی ۳۸%در قیمت ۱۰۴۸ و ۶۲% در قیمت ۱۳۳۴ پیش روی قیمت است.