تحلیل تکنیکال نفت در تایم هفتگی را مشاهده می نمایید نفت همواره کالایی اساسی و تاثیر گذار در اقتصاد و بازار سرمایه کشور می باشد مباحث مربوز به نوسانات قیمت نفت می بایست یکی از موضوعات مهم درخصوص آموزش بورس و آموزش بنیادی و همچنین آموزش تکنیکال باشد نوسانات قیمت نفت می تواند تاثیر بسزایی در سودآوری شرکت ها با موضوع فرآورده های نفتی و … باشد .

قیمت نفت در اقتصاد و بازار سرمایه تاثیر زیادی دارد.

همانطور که در تحلیل تکنیکال نفت مشاهده می نمایید قیمت در بلند مدت در یک کانال صعودی قرار دارد همکنون قیمت در سقف کانال قرار دارد از سوی دیگر این محدوده با خط میانه چنگال اندروز تشکیل یک محدوده مقاومتی PRZ را تشکیل داده است که این امر بر قدرت این مقاومت می افزاید در حال حاضر قیمت واکنش منفی در این محدوده مقاومتی نداده است .

قیمت در محدوده مقاومتی قرار دارد.

در ادامه تحلیل تکنیکال نفت مشخص است که قیمت در یک روند صعودی تثبیت شده است و این امر را کومو هم تایید می نماید در حال حاضر دهانه های کومو آینده در بلند مدت صعود با قدرت زیاد را نشان می دهد و همچنین اسیلاتور AO هم با هیستوگرام های سبز در حال قدرت گرفتن می باشد همین دوعامل احتمال شسکت قیمت در سقف کانال را افزایش می دهد به نظر می رسد با شکست مقاومت ۷۰ دلار قیمت تا محدوده ۸۰ دلار رشد داشته باشد.

تحلیل : تیم تحلیل آرتا سرمایه