در این پست قصد داریم به تحلیل تکنیکال پدرخش در تایم روزانه بپردازیم شایان ذکر است در تحلیل تکنیکال پدرخش ار روش تحلیل کلاسیک استفاده نموده ایم که می توان گفت پایه و اساس تمامی تحلیل ها در آموزش بورس و آموزش تحلیل تکنیکال می باشد و از اسیلاتور استوکاستیک هم کمک گرفته ایم.

تحلیل تکنیکال پدرخش به روش تحلیل کلاسیک صورت پذیرفته است.

در بالا همانطور که مشاهده می نمایید تا جایی که امکان داشته نمودار را کوچک نموده این همانطور مه مشخص است قیمت همکنون در یک محدوده بسیار با اهمیت قرار دارد این محدوده شامل حمایت کلاسیک افقی و حمایت خط روند صعودی بلند مدت می باشد که یک سطح PRZ را تشکیل داده است

قیمت همکنون برروی یک سطح حمایتی PRZ قرار دارد.

از سوی دیگر در پایان اطلاح زمانی بلند مدت قرار داریم که ممکن است در روزهای آتی اصلاح زمانی هم به پایان برسد اسیلاتور استوکاستیک هم در محدوده ۲۰ قرار دارد و می توان صدور سیگنال صعود را صادر نموده در حال حاضر مقاومت پیش روی قیمت خط روند نزولی می باشد .

در حال حاضر مقاومت پیش روی قیمت خط روند نزولی می باشد.

با توجه به شرایطی که این نماد معاملاتی دارد شرایط برای صعود به نظر فراهم است حمایت محدوده ۳۲۰ تومان بسیار مهم می باشد درصورتی که این حمایت شکسته شود شرایط این سهم بسیار مبهم خواهد شد و به نظر ریزش شدیدتر خواهد شد.

تحلیل تیم تحلیلی آرتا سرمایه