تحلیل تکنیکال پلاسک در تایم هفتگی را مشاهده می نمائید،زمانی که قیمت در یک کانال چه به صورت صعودی یا نزولی و یا حتی افقی قرار می گیرد می تواند در تحلیل تحلیلگر کمک بسیار زیادی کند همواره تشخیص هدف های قیمتی در زمانی که قیمت در کانال قرار می گیرد بسیار آسان است مباحث مربوط به کانال یکی از مهمترین مباحث مربوط به آموزش بورس و تحلیل تکنیکال می باشد .

کانال قیمتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

حال به تحلیل تکنیکال پلاسک می پردازیم همانطور که در چارت ملاحظه می کنید سهم در دوره های مختلف تابع کانال های قیمتی بوده که پس از یک رشد قیمتی درون کانال قرمز رنگ هم اکنون درون کانال خاکستری در حال نزول بوده که با واکنش به حمایت ۷۴۱ و برگشت قیمت مقاومت ۹۸۱را بالای سرخود دارد

در تحلیل تکنیکال پلاسک قیمت در کانال قرار ذارد و در آن واکنش نشان داده است.

در ادامه تحلیل تکنیکال پلاسک قیمت با کوموی مقاومتی هم در گیر است ضمن اینکه فیبو ناچی مقاومتی قیمتی ۶۲درصد در ۱۰۱۶ دارد و همچنین مقاومت روانی ۱۰۰۸هم که تابحال سه بار موفق به عبور از آن نشده پیش روی قیمت است در صورت عبور از کوموی قرمز قیمت وارد کانال قرمز رنگ شده که صعود خوبی برای سهم تا محدوده ابتدا۱۲۳۶ و سپس ۱۶۲۳ متصور خواهیم بود.

تحلیل : تیم تحلیل آرتا سرمایه