در مباحث آموزش تحلیل تکنیکال اصولا زمانی که قیمت الگوی هارمونیک را تکمیل می نماید هدف های آن را سطوح ۶۱٫۸ یا ۱۶۱٫۸ فیبوناچی تعیین می نمایند و معمولا این تارگت ها پس از تکمیل الگوی اتفاق می افتد با این پیش گفتار در خصوص آموزش بورس حال به بررسی نمودار نماد پلاسک در تایم روزانه می پردازیم

هدف های قیمت پس از تکمیل الگوی هارمونیک سطوح ۶۱٫۸ یا ۱۶۱٫۸ فیبوناچی می باشد

همانطور که در نمودار نمایش داده شده است قیمت پس از یک ترند صعودی در نقطه D و در سطح ۷۸٫۶ فیبوناچی نقاط XC بازگشت داشته است و به عبارت دیگر الگوی هارمونیک سایفر را تکمیل کرده است بنابراین طبق پیشگفتار این تحلیل احتمال ریزش قیمت تا محدوده ۶۱٫۸ فیبوناچی بسیار محتمل است که همکنون قیمت تقریبا در نزدیکی این سطح قرار دارد از سوی دیگر در اسیلاتور AO هم شاهد کاهش قدرت خرید هستیم به نظر میرسد هیستوگرام های اسیلاتور AO هم تا محدوده سطح صفر ریزش داشته باشند در این سطح می بایست منتظر بازگشت قیمت بود

بهترین فرصت جهت بررسی سهم وخرید محدوده ۶۱٫۸ فیبوناچی می باشد

درصورتی که قیمت سطح ۶۱٫۸ را از دست بدهد احتمال ریزش تا حمایت کلاسیک قیمت یعنی محدوده ۷۸ تومان بسیار زیاد است

تحلیل : تیم تحلیلی آرتا سرمایه