تحلیل تکنیکال ثنام از بازار پایه را مشاهده می نمائید، قبل از آنکه به تحلیل تکنیکال ثنام بپردازیم این نکته را اعلام می نماییم که همواره معامله در بازار پایه دارای ریسک بالایی است هرچند ممکن است سهم های ارزنده ایی هم در این بازار وجود داشته باشند ولی به بررسی دقیق تکنیکال و تحلیل بنیادی نیازمند است.

معامله در بازار پایه دارای ریسک بالایی است.

 حال به تحلیل تکنیکال ثنام می پردازیم سهم هم اکنون دقیقا برروی محدوده PRZقیمتی که از کلاستر دو فیبوی ریتریسمنت موج اصلی و فیبوی پروجکشن سه نقطه ای بدست آمده است قرار دارد  که در صورت واکنش به آن رشدی تا خط روند مشخص شده در چارت را متصوریم .

در صورت واکنش قیمت در محدوده prz بازگشت قیمت بسیار زیاد است

درصورت از دست دادن کلاستر قیمتی محدوده برگشتی بعدی محدوده باکس آبی رنگ که از سیستم ایچی موکو بدست آمده و همچنین تطابق دارد با کف کانال فرضی حدود قیمت ۷۲تا ۸۵ که در صورت رسیدن قیمت در این محدوده ارزنده تلقی شده و رشدی تا مقاومت ۲۲۰ تومان را برای آن انتظار خواهیم داشت سهم از بازار پایه می باشد و از ریسک بالایی برخوردار است.

تحلیل : تیم تحلیل آرتا سرمایه