تحلیل الیوت روشی قدرتمند در شناسایی امواج قیمتی و همچنین پیش بینی حرکت قیمتی در آینده می باشد عموما افرادی که به روش الیوت تحلیل می نمایند آموزش بورس و آموزش تحلیل تکنیکال را به صورت کامل و جامع گذرانده و پس از آن استراتژی خود را بر اساس الیوت طراحی می نمایند این روش تمامی روش های تکنیکال اعم از هارمونیک و کلاسیک را در خود جای داده است با این مقدمه به تحلیل سهم شراز می پردازیم .

تحلیل به روش الیوت نیاز به تسلط کافی و کامل شخص بر تحلیل کلاسیک و هارمونیک دارد .

در بالا به نماد معاملاتی شراز در تایم هفتگی را مشاهده می نمایید از آنجا که تحلیل در تایم هفتگی می باشد می بایست تایم میان مدتی را برای هدف های قیمتی در نظر گرفت در حال حاضر پس از یک ترند صعودی و تشکیل ۵ موج صعودی قیمت وارد فاز اصلاح شده است و مدت نسبتا زیادی است که در اصلاح قرار دارد.

پس از یک ترند صعودی قیمت وارد فاز اصلاح شده است.

قیمت به نظر می رسد همکنون در حال تکمیل الگوی کلاسیک سروشانه سقف می باشد که شانه دوم در حال تکمیل می باشد همکنون قیمت در محدوده خط گردن این الگوی کلاسیک قرار دارد این محدوده حمایتی برای این نماد معاملاتی بسیار با اهمیت است در صورت شکست خط گردن ریزش قیمت تا محدوده ۵۰۰ تومان بسیار زیاد است .

در صورت شکست خط گردن سروشانه سقف ریزش قیمت تا محدوده ۵۰۰ تومان بسیار محتمل است.

از سوی دیگر احتمال آن می رود با توجه به اینکه اسیلاتور AO قدرت ریزش زیادی ندارد در محدوده خط گردن قیمت بازگشت نماید و به صعود خود و تکمیل امواج اصلاحی WXY ادامه دهد که این مهم به نظر محتمل تر است حال می بایست منتظر واکنش قیمت در محدوده خط گردن بود

تحلیل : تیم تحلیلی آرتا سرمایه