یکی از مواردی که می تواند به آموزش بورس بسیار کمک کند آشنایی علاقه مندان به بازار به وضعیت صنعتی است که قرار است بررسی نمایند این مهم در آموزش تحلیل تکنیکال هم بسیار موثر است و عموما به اعتبار تحلیل تکنیکال می افزاید قبل از آنکه به تحلیل تکنیکال بانک ملت بپردازیم به این نکته توجه داشته باشید که کشور در صنعت بانکداری با چالش های بسیاری روبه رو است و این مهم ممکن است در روند قیمتی نماد های این صنعت بسیار موثر باشد حال با این مقدمه به تحلیل تکنیکال بانک ملت می پردازیم.

کشور در صنعت بانکداری با چالش های بسیاری روبه رو است.

در تحلیل تکنیکال بانک ملت همان طور که در نمودار آن نمایش داده شده است قیمت پس از یک ریزش نسبتا شدید از محدوده ۱۲۰ تومان تا محدوده ۱۰۰ تومان الگوی هارمونیک شارک را تکمیل نموده است و احتمال رشد قیمت تا محدوده ۱۱۰ تومان بسیار زیاد است.

با توجه به تکمیل الگوی هارمونیک شارک احتمال رشد قیمت تا محدوده ۱۱۰ تومان بسیار زیاد است.

از سوی دیگر همانطور که در اسیلاتور RSI مشاهده می نمایید این اسیلاتور وارد محدوده اشباع فروش شده است و در این محدوده قرار دارد ولی تاکنون بازگشتی نداشته بنابراین سیگنال صعودی صادر ننموده است و در اسیلاتور AO هم قدرت فروش کمی کاهش یافته است به نظر می رسد در روزهای آتی این دو اسیلاتور هم سیگنال های خرید خود را صادر نمایند.

تحلیل : تیم تحلیلی آرتا سرمایه