پیش از آن که به تحلیل تکنیکال شرکت سرمایه گذاری رنا با نماد ورنا بپردازیم به این این نکته در خصوص آموزش بورس و آموزش تحلیل تکنیکال اشاره میکنیم که معمولا تحلیل گران زمانی که قیمت سهمی بالا می رود و فرصت خرید را از دست میدهند به دنبال شرکت سرمایه گذاری می گردند که آن سهم را به میزان زیاد در پورتفو خود دارد و سهام آن شرکت سرمایه گذاری را خرید می نمایند با این مفدمه اعلام میداریم که در تحلیل تکنیکال شرکت سرمایه گذاری رنا با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد پورتفو این شرکت از گروه خودرو وقطعه سازی می باشد نوسانات قیمتی در این نماد معاملاتی متاثر از گروه خودرو و به ویژه نماد سایپا می باشد.

پیش از تحلیل تکنیکال شرکت سرمایه گذاری رنا به یاد داشته باشید نوسانات قیمتی در این نماد معاملاتی متاثر از گروه خودرو و به ویژه نماد سایپا می باشد

با کلیک برروی این لینک تحلیل بنیادی این نماد معاملاتی را مطالعه نمایید 

حال به تحلیل تکنیکال شرکت سرمایه گذاری رنا با نماد ورنا می پردازیم همانطور که در شکل فوق مشاهده می نمایید قیمت در محدوده ۸۰ تومان بازگشت داشته است این محدوده حمایتی بسیار با اهمیت می باشد از سوی دیگر احتمال تکمیل الگوی هارمونیک پروانه در این نماد معاملاتی بسیار محتمل است .

 احتمال تکمیل الگوی هارمونیک پروانه در این نماد معاملاتی بسیار محتمل است.

بنابراین برای تکمیل این الگوی هارمونیک قیمت باید تا محدوده ۱۰۰ تومان رشد داشته باشد از سوی دیگر در اسیلاتور AO اولین هیستوگرام سبز زده شده و به عبارت دیگر می توان گفت سیگنال اولیه خرید در این اسیلاتور صادر شده است و از سوی دیگر در اسیلاتور استوکاستیک هم در آستانه صدور سیگنال خرید هستیم اجتمال صعود قیمت و تکمیل الگوی هارمونیک پروانه بسیار زیاد است .

تحلیل : تیم تحلیل آرتا سرمایه