در مباحث آموزش بورس و همچنین آموزش تحلیل تکنیکال همواره کانال قیمتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده است از این رو همواره اساتید دوره های آموزش بورس بر این مبحث تاکید بسیار داشته اند عموما زمانی که قیمت در یک کانال قرار می گیرد تمایل دارد در کانال قیمتی حرکت کند و این اتفاق دائما رخ می دهد

قیمت تمایل دارد در کانال حرکت کند

همکنون و همانطور که در نمودار مشاهده می نمایید قیمت در نمودار شرکت ذوب آهن اصفهان در کانال صعودی با شیب ملایم قرار دارد حرکت قیمت درون کانال را با موج شماری صورت گرفته بررسی نموده ایم و مشاهده می نمایید که قیمت همکنون در کف کانال صعودی قرار دارد که در این کف به نظر موج E از موج Y از ابر موج B در حال تکمیل شدن می باشد

موج E از موج Y از ابر موج C در  نماد ذوب در حال تکمیل شدن می باشد

از سوی دیگر دیگر قیمت در بازه زمانی تشکیل کف قیمتی قرار دارد که کلاسترهای زمانی قیمتی در این محدوده بسیار مشهود است و همین موضوع به اعتبار کف کانال می افزاید از سوی دیگر اسیلاتور استوکاستیک هم وارد محدوده اشباع فروش شده است ولی تا کنون سیگنالی را صادر ننموده است با توجه به تفاسیر فوق با تکمیل موج E الیوت در بازه کلاستری مشخص شده سیگنال در اسیلاتور استوکاستیک هم صادر خواهد شد و احتمال صعود قیمت تا سقف کانال یعنی محدوده ۱۰۵ تومان بسیار محتمل است

تحلیل : تیم تحلیلی آرتا سرمایه