در بالا تحلیل تکنیکال ومعادن تعدیل نشده تایم هفتگی را مشاهده می نمائید،همانطور که در تحلیل تکنیکال ومعادن ملاحظه می کنید سهم در قالب  کانال قیمتی در حال رشد می باشد که با استراتژی کانال با شکست سقف کانال قبلی ورود به هدف سقف کانال بعدی مد نظر است سقف کانال قبلی در قیمت ۱۹۸ تومان بسیار قوی شکسته شده که هم مقاومت استاتیک بوده و هم مقاومت داینامیک در صورت پولبک به مقاومت شکسته شده و یا اصلاح قیمتی ۲۰۰ تومان گزینه خوبی جهت ورود می باشد به هدف ۳۰۰ تومان که هم مقاومت استاتیک و هم داینامیک سقف کانال قرمز رنگ است .

تحلیل : تیم تحلیل آرتا سرمایه