در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال وبملت می پردازیم

در تحلیل تکنیکال وبملت تایم روزانه عملکردی قیمت به ۷۸ درصد فیبوی ریتریسمنت آخرین لگ خود واکنش نشان داده است

قیمت مشکوک به الگوی باترفلای نزولی است

در صورتیکه قیمت توان پیشروی بالاتر از ۳۵۶ تومان نداشته باشد الگو تایید خواهد شد

اسیلاتور rsi و Macd سیگنال خرید صادر کرده اند

در چارت هفتگی تعدیل نشده پس از تشکیل سطح تقاضای ۲۲۵ تومان مقاومت بعدی ۲۶۶ تومان خواهد بود که یک سطح کیو ام می باشد