در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال وبیمه می پردازیم

در تحلیل تکنیکال وبیمه تایم روزانه عملکردی سهم بصورت شارپ در حال اصلاح می باشد

به نظر می رسد کمی اصلاح زمانی نیاز داشته باشد در چارت با رنگ آبی مشخص است

به نظر می رسد در سطح ۳۸۳ تا ۴۰۰ که از حمایت های فیبوی ریتریسمنت و پروجکشن برخوردار است قدری از شتاب ریزش گرفته شود

۳۹۳ حمایت تعدیل نشده است

ضمن اینکه به ترند لاین صعودی سهم در حال نزدیک شدن است در صورت از دست ندادن ترند لاین صعودی امکان رشد در مرحله اول تا ۴۶۰ را داراست

در صورت از دست دادن ترندلاین صعودی سطح تبدیل سطح ۳۳۰ بسیار کم ریسک ارزیابی می شود