در بالا به بررسی تحلیل تکنیکال ولیز می پردازیم

در نمای دور نمودار هفتگی تحلیل تکنیکال ولیز قیمت درون کانال صعودی چندین ساله خود در حرکت است

در نمای نزدیک قیمت از الگوی بازگشتی کنج خود خارج شده

و به نظر می رسد در حال پولبک به ترند لاین شکسته شده در محدوده ۹۳ تا ۹۵ تومان باشد

واگرایی مثبت در تایم روزانه با اسیلاتور مکدی کاملا مشهود است

قیمت از روی فیبوی ۷۸ درصد ریتریسمنت آخرین سوئینگ خود بازگشت داشته است که حد ضرر از دست دادن همین فیبو می باشد

در صورت شکست مووینگ ۶۵ روزه قیمت احتمال پولبک به آن وجود دارد

از منظر پرایس اکشن هدف اول ۱۲۳ و هدف دوم ۱۴۳ تومان است مناطق عرضه سهم را در چارت مشاهده می نمائید