در بالا تحلیل تکنیکال وسینا نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده تایم هفتگی را بررسی خواهیم کرد

در تحلیل تکنیکال و آموزش بورس شناخت الگوهای قیمتی و نقاط و مناطق بازگشتی اهمیت زیادی دارد

وسینا در تایم هفتگی در یک کانال صعودی در حال حرکت است که با آخرین حرکت جنبشی و حمله به سقف تعدیل شده نتوانست خود را بالای مقاومت ۱۵۰ تثبیت کند و هم اکنون ما شاهد اصلاح قیمتی هستیم که به فیبو ناچی ریتریسمنت ۶۱٫۸ درصد خود در حال نزدیک شدن است ضمن اینکه الگوی مثلث صعودی صعودی را در حال تکمیل شدن دارد محدوده برگشت قیمتی در حوالی کف کانال و ریتریس ۶۱٫۸ در قیمت ۱۰۸ تومان برآورد می شود از منظر فیبوناچی که در چارت تعدیل نشده بررسی شده در قیمت ۱۰۱ از حمایت کیجون سن برخوردار بوده و محدوده های مقاومتی تعدیل نشده در چارت تعدیل نشده مشخص است