مجموعه آرتا سرمایه به منظور ارائه خدمات به تمامی هموطنان و همچنین فرهنگ سازی بازار سرمایه اقدام به برگزاری سمینارها و وبینارهای و کارگاه های رایگان در تمامی ماه های سال نموده است و در این کارگاه های رایگان سعی نموده ایم به آموزش بورس و بخصوص آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای جهانی و بورس تهران بپردازیم  شما می توانید در جدول زیر تاریخ تمامی کارگاه های رایگان مجموعه آرتا سرمایه در سال ۱۳۹۷ را مشاهده نماید و با دفاتر شرکت تماس حاصل نمایید و نسبت به رزرو هریک از جلسات اقدام نمایید جهت تماس با دفاتر شرکت بر روی این لینک کلیک نمایید 

کارگاه ها و وبینارهای سال ۹۷

ردیف

تاریخ شروع

روز 

محل برگزاری

۱

۹۷/۱/۲۲

چهارشنبه

اصفهان -لایو اینستاگرام

 

۲

۹۷/۲/۲۰

پنجشنبه

شهرضا

 

۳

۹۷/۲/۲۵

سه شنبه

اصفهان -لایو اینستاگرام

 

۳

۹۷/۳/۲۳

چهارشنبه

اصفهان -لایو اینستاگرام

 

۴

۹۷/۴/۲۰

چهارشنبه

اصفهان -لایو اینستاگرام و آنلاین

 

۵

۹۷/۴/۲۱

پنجشنبه

شهرضا

 

۶

۹۷/۵/۱۷

چهارشنبه

اصفهان -لایو اینستاگرام و آنلاین

 

۷

۹۷/۶/۱۳

سه شنبه

اصفهان -لایو اینستاگرام

 

۸

۹۷/۷/۱۰

سه شنبه

اصفهان -لایو اینستاگرام

 

۹

۹۷/۸/۲۱

دوشنبه

اصفهان -لایو اینستاگرام

 

۱۰

۹۷/۹/۲۱

چهارشنبه

اصفهان -لایو اینستاگرام

 

۱۱

۹۷/۱۰/۲۶

چهارشنبه

اصفهان -لایو اینستاگرام و آنلاین

 

۱۲

۹۷/۱۱/۲۴

چهارشنبه

اصفهان -لایو اینستاگرام و آنلاین

 

۱۳

۹۷/۱۲/۲۰

دوشنبه

اصفهان -لایو اینستاگرام